Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, sáng ngày 07/10/2022, Trường Mẫu giáo Bách Khoa đã  tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2021 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - ...